Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Niwed Cudd

Bl9 Camdrin Domestig

Addysg Atal Troseddau

Mae'r wers hon gyda'r defnydd o ffilm fer o'r enw Niwed Cudd yn canolbwyntio ar gwpl ifanc o'r enw Carys a Rhys a'u perthynas. Mae'r wers yn helpu pobl ifanc i ddeall y gwahanol fathau o gam-drin domestig a defnyddio gweithgareddau rhyngweithiol mae disgyblion wedi'u grymuso i adnabod arwyddion rhybudd perthynas ymosodol. Defnyddir senarios i helpu'r disgyblion i nodi sut i gael mynediad at gymorth a chefnogaeth.

0. Trosolwg or Wers - CA3 Niwed Cudd (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Niwed Cudd” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA3 Niwed Cudd (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA3 Niwed Cudd (PDF)
10a. Stori Mei Li (PPTX)
2a. Cardiau cymeriad (PDF)
3a. Cardiau llun sefyllfa (PDF)
5a. Pyramid cyfeillgarwch (PDF)
5b. Pyramid cyfeillgarwch (PDF)
6a. Cardiau datgandiadau didoli (PDF)
6b. Diagram Venn (PDF)
7a. Cardiau categoriau cam-drin (PPTX)
8a. Cardiau continwwm gwerthoedd (PPTX)
8b. Senarios (PPTX)
Dewisol - Poster Niwed Cudd (PDF)