Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Na Yw Na

Bl9–11 Cydsynio Rhywiol

Addysg Atal Troseddau

Mae'r wers hon yn cyflwyno'r cysyniad o gydsyniad rhywiol ac yn datblygu strategaethau i rymuso pobl ifanc i ddeall caniatâd rhywiol. Mae'r disgyblion yn gwylio clip o ffilm fer i sbarduno trafodaeth grŵp ynghylch caniatâd rhywiol, y gyfraith a'i ganlyniadau ac archwilio senarios i'w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus. Mae'r wers hefyd yn tynnu sylw at asiantaethau cymorth lleol a chenedlaethol.

0. Trosolwg Wers - Na yw Na (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Na Yw Na” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - Na yw Na (PDF)
0. Trosolwg Wers - Na yw Na (PDF)
10a. Cardiau Datganiad (PDF)
10b. Cardiau Goleuadau Traffig (PDF)
10c. Gwybod pryd mae n amser i stopio (PPTX)
11a. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 7 (PDF)
11b. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 8 (PDF)
12a. Tudalen Grynodeb (PDF)
12b. Datganiadau cyfateb (PDF)
13a. Cwis cyfreithlon anghyfreithlon (PPTX)
15a. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 9 (PDF)
15b. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 10 (PDF)
15c. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 11 (PDF)
15d. Diagram dau-swigen (PDF)
15e. Diffiniadau (PPTX)
15f. Templed map meddwl (PDF)
16a. Legal process cards (PDF)
16b. Siart Y Broses Gyfreithiol A3 (PDF)
17a. Cardiau Procio Llun (PPTX)
19a. Cardiau Casglu Barn (PDF)
19b. Casglu Barn (PPTX)
1a. Cytuno Anghytuno A4 (PDF)
1b. Cardiau Datganiad (PDF)
1c. Cytuno Anghytuno A5 (PDF)
1d. Continwwm Gwerthoedd (PPTX)
20a. Cardiau Senario (PPTX)
20b. Map meddwl (PDF)
21. Ffynonellau Cefnogaeth (PDF)
2a. Breuddwydion Bregus sgript gyfan (PDF)
2b. Map meddwl - Perthynas (PDF)
3a. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa gyntaf (PDF)
3b. Breuddwydion Bregus sgript - ail olygfa (PDF)
3c. Cardiau Cymeriadau (PDF)
3d. Cardiau Teimladau (PDF)
4a. A yw hon yn Berthynas Bersonol Iach (PDF)
4b. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 3 (PDF)
4c. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 4 (PDF)
4d. Cywir ac Anghywir mewn Perthynas Iach (PDF)
5a. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 5 (PDF)
5b. Pryd yw r amser iawn (PDF)
5c. Cardiau penodol (PDF)
5d. Cytuno Anghytuno (PDF)
5e. Pryd yw r amser iawn (PPTX)
6a. Breuddwydion Bregus sgript - golygfa 6 (PDF)
6b. Cardiau Disgrifio Cymeriad (PDF)
6c. Cerdyn Cynorthwyol Ben (PDF)
6d. Cerdyn Cynorthwyol Chloe (PDF)
6e. Cerdyn Cynorthwyol Mike (PDF)
6f. Cerdyn Cynorthwyol Rosie (PDF)
6g. Dalen Cwestiynau Cynorthwyol (PDF)
9a. Gweithgarredd Trefnu Cerdyn (PDF)