Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Dychmygwch Hwn!

Bl5–6 Ffonau Symudol

Addysg Atal Troseddau

Yn y wers hon mae disgyblion yn dysgu am y defnydd cadarnhaol o ffonau symudol. Maen nhw'n gwylio ffilm fer am gymeriad o'r enw Esther sy'n gwneud ffilm fer gan ddefnyddio ffôn camera. Yn anffodus, mae pethau'n mynd o chwith, ac mae Esther yn canfod ei hun mewn trafferth. Trwy drafod a defnyddio adnoddau rhyngweithiol, mae disgyblion yn archwilio canlyniadau camddefnyddio ffonau symudol, sut i osgoi pethau'n mynd o chwith a phwy sy'n gallu helpu os ydyn nhw'n gwneud hynny.

0. Trosolwg or Wers - CA2U Dychmygwch Hwn (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Dychmygwch Hwn!” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2U Dychmygwch Hwn (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA2U Dychmygwch Hwn (PDF)
1a. Holidur Agoriadol (PPTX)
2a. Torri r Codau (PPTX)
2b. Cardiau Torri r Codau (PDF)
2c. Llun Ffon Symudol (PDF)
2d. Cod tecstio (PDF)
3a. Diffiniad Bwlio Seiber (PPTX)
3b. Cadw pethau dan reolaeth (PDF)
4a. Cymeriadau yn y Gadair Boeth (PDF)
4b. Cardiau Cwestiynau Sbarduno (PDF)
5. Naw deiamwnt (PDF)
6a. Gem Bwrdd Ffoli ar y Ffon (PDF)