Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Chwarae’n Ddiogel

Bl1 Diogelwch

Addysg Atal Troseddau

Gan ddefnyddio amrywiaeth o gymhorthion gweledol, propiau a stori mae'r wers yn helpu disgyblion i adnabod llefydd diogel i chwarae ac yn atgyfnerthu pwysigrwydd dweud wrth oedolyn dibynadwy lle maen nhw bob amser.

0. Trosolwg or Wers - C S Chwarae n Ddiogel (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Hafan Ddiogel” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - C S Chwarae n Ddiogel (PDF)
0. Trosolwg or Wers - C S Chwarae n Ddiogel (PDF)
1. Cardiau Llun (PDF)
2. Cardiau Senario Beth Nesaf (PDF)
3a. Datganiadau (PDF)
3b. Cardiau Rhifau Continwwm (PDF)
3c. Cardiau Goleudau Traffig (PDF)
4. Hafau Diogel (PPTX)