Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Yr Hawl i Fod yn Ddiogel

Bl6 Perthnasoedd Diogel

Addysg Atal Troseddau

Mae'r wers hon yn canolbwyntio ar hawl pob plentyn a pherson ifanc i deimlo'n ddiogel. Trwy weithgareddau dosbarth a gwaith grŵp gofynnir i ddisgyblion ystyried gwahanol sefyllfaoedd diogel ac anniogel, sut gellir lleihau risgiau, a phwy y gallant droi atynt os oes angen cymorth neu gefnogaeth arnynt.

0. Trosolwg or Wers - CA2U Yr Hawl i Fod yn Ddiogel (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Yr Hawl i Fod yn Ddiogel” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2U Yr Hawl i Fod yn Ddiogel (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA2U Yr Hawl i Fod yn Ddiogel (PDF)
1.a Diamond nine frame we (PDF)
3.a. ok not ok cards we (PDF)
3.b.values continuum we (PDF)
4.a conscience alley scenario we (PDF)
4.b. role play cards we (PDF)
5.a creative matrix we (PDF)