Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Ffrind neu Elyn

Bl4 Atal Camdriniaeth

Addysg Atal Troseddau

Yn y wers hon, mae disgyblion yn archwilio sut i adnabod oedolion dibynadwy sy'n gallu eu helpu a'u cefnogi. Mae'r ffilm fer sy'n adrodd Stori Anwen yn annog y dosbarth i archwilio'r gwahaniaeth rhwng cyfrinach ddiogel ac anniogel ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd siarad ag oedolyn dibynadwy os yw'n teimlo'n anniogel neu'n anghyfforddus.

0. Trosolwg Wers Ffrind neu Elyn (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Ffrind neu Elyn” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2Is Ffrind neu Elyn (PDF)
1a. Cardiau emosiynol (PDF)
1b. Dyfalwch y teimlad (PPTX)
1c. Cardiau ABCCh (PDF)
2a. Ym mhwy allaf ymddiried (PPTX)
2b. Geiriau ymddiried diamwnd (PDF)
2c. Diamwnd ymddiried - amlinelliad (PDF)
2d. Geiriau (PDF)
2e. Gwynebau (PDF)
2f. Cardiau ymadroddion (PDF)
3a. Y teimlad O Na (PPTX)
3c. Pleserus neu amhleserus (PPTX)
4a. Arwyddion rhybudd y corff (PPTX)
4b. Senarios rhybudd y corff (PDF)