Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Stori Griff

Bl6 Atal Camdriniaeth

Addysg Atal Troseddau

Gwers Blwyddyn 6 yw Stori Griff sydd wedi'i chynllunio i addysgu disgyblion am fater Cam-drin Plant yn Rhywiol ac Ecsploetiaeth.

0. Amlinelliad Gwers CA2U Stori Griff (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Stori Griff” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - Stori Griff (PDF)
1a. Diffiniad Termau Camfanteisio (PPTX)
1b. Aros yn Ddiogel (PDF)
1c. Help Llaw (PDF)
2. Amlinelliad Corff (PDF)
3. Cardiau Teimladau (PDF)
4. Helpu Ffrind (PDF)