Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Twyll Peryglus

Bl9 Ecsploetio Rhywiol

Addysg Atal Troseddau

Yn seiliedig ar ddigwyddiad go iawn, mae ffilm fer yn disgrifio stori Lucy sy'n cael ei rhwydo gan ddyn, a gysylltodd â hi ar y Rhyngrwyd, drwy ymddangos fel asiantaeth ffug. Cyn bo hir, daw Lucy yn ddioddefwr CSE. Gan ddefnyddio gweithgareddau trafod a rhyngweithiol, mae'r wers yn canolbwyntio ar nodi arwyddion rhybudd cynnar ac mae'n annog disgyblion i wneud dewisiadau cadarnhaol a chadw'n ddiogel.

0. Trosolwg Wers - Twyll Peryglus (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Twyll Peryglus” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA3 Twyll Peryglus (PDF)
0. Trosolwg Wers - Twyll Peryglus (PDF)
1a. Situation scenarios cym (PPTX)
1b. Diffiniad (PDF)
2a. Ymgyrch Codi Ymwybyddiaeth (PDF)
3a. Cardiau Trefnu (PDF)
4a. Datganiadau Menywod (PDF)
4b. Datganiadau Dynion (PDF)
4c. The ending cym (PPTX)
4c. Y Diwedd (PDF)
5a. Jerome Acyle Stimulus cym (PPTX)
5b. Nodiadau Ymchwilydd (PDF)
5c. Cwestiynau Cadair Boeth (PDF)
6a. Cwestiynau DVD Whitney (PDF)