Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Cwlwm Twyll

Bl8 Llinellau Sirol

Addysg Atal Troseddau

Mae'r Gyfraith yn amddiffyn plant, ac na all yr un plentyn gydsynio i gael eu hecsbloetio. Gan ddefnyddio ffilm fer yn seiliedig ar stori wir, mae'r wers hon yn dysgu am ecsbloetio plant, arwyddion ecsbloetio troseddol, yr effaith ar y plentyn a ble i gael cymorth a chefnogaeth.

Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Cwlwm Twyll” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ary ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

Adnodd 1a. Ailymweld ar stori (PDF)
Adnodd 1b. Ailymweld ar stori - Taflen ateb (PDF)
Adnodd 1c. Nofel Graffig Fi Wyt Ti (PDF)
Adnodd 2. Ffrind da (PDF)
Adnodd 3. Canabis Cyffur Trothwy (PDF)
Adnodd 4. Dal mewn gwe (PDF)
Adnodd 5. Cyflwyniad Cyfoedion Camfanteisio ar blant (PDF)
Adnodd 6. Hawliau Plant (PDF)
Nodiadau Athrawon - CA3 Cwlwm Twyll (PDF)