Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Byddwch yn Seiber Ddiogel

Bl5 Bwlio Seiber

Addysg Atal Troseddau

Mae'r wers hon yn canolbwyntio ar ferch ifanc sy'n dioddef seiberfwlio yn ddiarwybod iddi. Mae'r ffilm fer yn dangos bregusrwydd plant i'r math hwn o fwlio a'r effaith y gall ei chael ar eu bywydau. Mae'r wers yn tynnu sylw at y broblem ac yn hybu trafodaeth a dadlau ynghylch y mater.

0. Trosolwg or Wers - CA2U Byddwch yn Seiber Ddiogel (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Byddwch yn Seiber Ddiogel” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - CA2U Byddwch yn Seiber Ddiogel (PDF)
0. Trosolwg or Wers - CA2U Byddwch yn Seiber Ddiogel (PDF)
2.a online grouping cards cym (PDF)
2.b. SMART worksheet cym (PDF)
3a. matching cards cym (PDF)
4a. Stori Nathan cym (PDF)
4b. A4 scenario cards cym (PDF)
4b. A5 Scenario cards cym (PDF)
5a. Internet true life stories cym (PPTX)
5b. what would you do cym (PPTX)
8a. Be Cyber Safe A3 (PDF)
8a. Be Cyber Safe A4 (PDF)