Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Pobl sy’n Ein Helpu Ni

Bl0–2 Gwasanaethau Brys

Addysg Atal Troseddau

Defnyddir amrywiaeth o bropiau gweledol a straeon i helpu disgyblion adnabod y pum gwasanaeth a all eu helpu yn ystod argyfwng. Trwy chwarae rôl maen nhw'n ymarfer gwneud galwadau 999 ac yn dysgu Tarian beth maen nhw wedi'i ddysgu.

0. Trosolwg or Wers - C S Pobl syn Ein Helpu Ni (PDF)
Gall ysgolion yng Nghymru ofyn am gyflwyno “Pobl sy’n Ein Helpu Ni” drwy eu Swyddog Heddlu Ysgolion lleol. Dysgwch fwy am ein dull cydweithio ar y ddolen hon.

Deunyddiau a Gweithgareddau Cefnogi Athrawon

0. Nodiadau Athrawon - C S Pobl Sy n Ein Helpu (PDF)
0. Trosolwg or Wers - C S Pobl syn Ein Helpu Ni (PDF)
2.b.HomeLocationCards (PPTX)
2a.HeadingAndResponseCardsWelsh (PPTX)
2c.SchoolLocationCardsWelsh (PPTX)
2d.HomePeopleCardsWelsh (PPTX)
2e.SchoolPeopleCardsWelsh (PPTX)
3a.Making999CallA3PosterWelsh (PDF)
3b.RolePlayEmergencyCallWelsh (PDF)
3d.999ColouringSheetWelsh (PDF)
4.a Theatre scene (PDF)
5a-DyddJack-Ffilm-CY (F4V)
5a-DyddJack-Ffilm-CY (MP4)
5a-DyddJack-Ffilm-CY (WMV)
5b Cwestiynau (PDF)
5c Lluniau (PPTX)
5d Cofnod Antur (PDF)
5e Goleuadau Traffig (PDF)