Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Isod ceir matrics gwersi y gall eich Swyddog Heddlu Ysgolion (SHY) eu cyflwyno yn eich ysgol. Mae’r adran athrawon yn darparu deunydd i ddilyn ar gyfer pob un o'r gwersi hyn. Cewch ddefnyddio’r gwaith i ddilyn drwy glicio at y matrics.

Hafan Ddiogel
Bl1-2 Perthnasoedd Diogel Cam-drin Domestig
Pobl sy'n Ein Helpu Ni
Bl0-2 Diogelwch
Chwarae'n Ddiogel
Bl1 Diogelwch
Pwy? Beth? Ble?
Bl2 Cyffuriau
Cywir neu Anghywir?
Bl2 Ymddygiad
Cadw'n SMART
Bl3 Diogelwch y Rhyngrwyd
Cerrig a Ffyn
Bl3 Bwlio
Sylweddau Sinistr
Bl4 Cyffuriau
Ffrind neu Elyn
Bl4 Diogelwch Camdriniaeth
Dy Ddewis Di
Bl5-6 Cyffuriau
Byddwch yn Seiber Ddiogel
Bl5 Diogelwch y Rhyngrwyd Bwlio Seiber
Wnes i Ddim Meddwl
Bl5-6 Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
Y Parc
Bl5 Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
Dychmygwch Hwn!
Bl5-6 Ffonau Symudol
Stori Griff
Bl6 Camdrin Rhywiol ar Blant
Felly, Beth yw'r Broblem?
Bl6 Cyffuriau Alcohol a Thoddyddion
Yr Hawl i Fod yn Ddiogel
Bl6 Perthnasoedd Diogel
Meddwl am Yfed
Bl7 Cyffuriau Alcohol
Pictiwr Peryg
Bl7 Secstio
Newydd a Niweidiol
Bl7 Cyffuriau SSN
Dewis Kiddo
Bl7 Canlyniadau Troseddu
Edifar y Dydd
Bl8 Cyffuriau
Edrychwch Pwy Sy'n Siarad
Bl8 Diogelwch y Rhyngrwyd
Cwlwm Twyll
Bl8 Llinellau Sirol
Torri'r Cylch
Bl8 Bwlio
Peidiwch â Chamu at…
Bl8 Seiberdroseddu
Egin Eithafiaeth
Bl8 Radicaleiddio ac Ethafiaeth
Twyll Peryglus
Bl9 Ecsploetio Rhywiol
Trwbl Dwbl
Bl9 Cyffuriau Alcohol
Na Yw Na
Bl9-11 Cydsynio Rhywiol
Niwed Cudd
Bl9 Perthnasoedd Diogel Cam-drin Domestig
Pam Arfau?
Bl9 Diogelwch
Cyfraith Cyffuriau
Bl10 Cyffuriau
Gwedd Gwallgofrwydd
Bl10-11 Cyffuriau SIEDs
Achub Fi!
Bl10 Amrywiaeth
Dewis Diofal
Bl10 Diogelwch Trosedd Ceir
Olivia
Bl11-13 Diogelwch Gwrthdrawiadau Traffig

Lawrlwytho

2023-24-Matrics-Gwersi-SchoolBeat (PDF)
CCCh-2023-blank-cy (PDF)
BILINGUAL Primary School Lesson Descriptors Easy Access Schools 2023 (PDF)
BILINGUAL Secondary Lesson Descriptors easy access 2023 (PDF)